Jak uwalniać potencjał ludzi i tworzyć przestrzeń przyjazną rozwojowi?

Moduł Kompetencji TeamToolbox jest cyfrową i udoskonaloną implementacją klasycznej macierzy kompetencji. Przede wszystkim jednak moduł Kompetencji jest fundamentem dla zarządzania zespołem i uwalniania potencjału pracowników w sposób umożliwiający im wielopłaszczyznowy rozwój osobisty i przynoszący korzyść całej organizacji.

Zastosowanie modułu Kompetencji w celu zarządzania potencjałem pracowników zakłada rozpatrywanie rozwoju z trzech, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

  • Kluczowych kompetencji – ukazujących te umiejętności, w których dana osoba czuje się najlepiej i są one podstawą do pacy zawodowej. To ujęcie pozwala na ocenę obecnego potencjału pracownika i odpowiednie dobranie zadań służbowych w pełni wykorzystujących te umiejętności.
  • Zainteresowań, czyli przestrzeni kompetencji podlegających naturalnemu rozwojowi podyktowanemu motywacją wewnętrzną. Ta perspektywa dostarcza informacji na temat przyszłości, umożliwiając lepsze planowanie budżetów szkoleniowych i długofalowej strategii firmy w oparciu o realne zasoby.
  • Kompetencji (niekoniecznie związanych ze stanowiskiem danej osoby) wykorzystywanych w codziennej pracy – pozwala to zweryfikować rzeczywiste wykorzystanie możliwości danej osoby i dostosować indywidualną ścieżkę rozwoju, najbardziej korzystną dla pracownika i pracodawcy.

Takie ujęcie zarządzania kompetencjami pracowników ma wiele zalet!

I Uzupełnienie profilu o kluczowe kompetencje i zainteresowania jest proste i szybkie.

W tradycyjnej Macierzy Kompetencji uzupełnianie kompetencji oznacza dla użytkownika żmudne przeszukiwanie skomplikowanych tabel z setkami pozycji do wyboru.

W module Kompetencji, dzięki cyfrowej formie zasobów, uzupełnianie kompetencji sprowadza się do wyboru tych właściwych – jest łatwe, intuicyjne i bez ograniczeń.

II Możliwość realnego zagospodarowania potencjału każdej osoby.

Dzięki możliwości tworzenia tablic projektowych, mechanizm modułu pozwala na pełne rozeznanie potencjału zespołu poprzez:

  1. Zdefiniowanie kompetencji wymaganych w projekcie/zespole, ich liczbę oraz poziom.
  2. Zweryfikowanie, jak potrzeby zdefiniowane w kroku 1 mają się do rzeczywistości i kompetencji wszystkich członków zespołu. Możemy w łatwy sposób pokazać luki w kompetencjach, które wymagają podjęcia konkretnych działań.
  3. Zdefiniowanie dla wybranych kompetencji (te w których mamy braki i które zostały zidentyfikowane w kroku 2.) akcji rozwojowych wypracowanych przez zespół, które pozwolą zwiększyć % pokrycia kompetencji.
  4. Praca zespołowa to nie tylko kompetencje “twarde”, ale także konieczność spojrzenia na kompetencje “miękkie”. Ta perspektywa pozwoli nam skrócić proces formowania zespołu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo, że w ogóle uda się zbudować zespół.

III Możliwość wyszukiwania osób pod kątem określonych kompetencji.

Zamiast setek pozycji przypisanych każdemu pracownikowi, moduł Kompetencji pozwala na przeglądanie zasobów z perspektywy konkretnych kompetencji czy kategorii, przypisując do nich użytkowników. Prosto i przejrzyście 😉

Lista kompetencji kategorii #miękkie z podziałem na poziom zaawansowania.
Szczegóły wybranej kompetencji

IV Wewnętrzny System Mentoringowy

Podczas określania poziomu swoich kompetencji, użytkownicy mają możliwość określenia chęci bycia mentorem lub rozwoju pod opieką mentora. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie samowystarczalnego systemu wzajemnego wsparcia w rozwoju kompetencji i zainteresowań. Bez dodatkowych kosztów! 😉

V Wewnętrzny system rekomendacji

VI Słownik kompetencji i skala ich poziomu zdefiniowane zgodnie z Twoimi potrzebami.

Tym samym masz możliwość dostosowania zawartości modułu do własnych potrzeb i kontekstu działalności.

Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂

Kategorie: Kompetencje