Kompetencje

Stwórz macierz kompetencji, zwiększ efektywność pracowników i wspieraj ich rozwój.

  • kompetencje i zainteresowania wszystkich pracowników w jednym miejscu,
  • planer ścieżek rozwoju oraz system mentoringowy zintegrowany z aplikacją,
  • istotne dla budowania zespołu informacje o pracownikach zebrane  jednym miejscu.

Kompetencje to moduł, który stworzyliśmy w oparciu o klasyczną matrycę kompetencji, jednak wynieśliśmy ją na wyższy poziom.

Tradycyjna macierz kompetencji to najczęściej graficzna reprezentacja kluczowych umiejętności wszystkich pracowników,
czytelna i niezastąpiona w rękach menadżerów w procesie zarządzania zespołem, naszym zdaniem posiada pewne braki, które uniemożliwiają wykorzystanie jej na korzyść całego biznesu czy pracowników.

Na bazie tych przemyśleń i wielu lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami i projektami, powstał właśnie moduł Kompetencje –
naszym zdaniem najbardziej kompleksowa, umożliwiająca równocześnie zarządzanie kompetencjami i uwalnianie potencjału pracowników cyfrowa matryca kompetencji.

Czego brakowało nam w klasycznej macierzy kompetencji?

Elastyczności. Korzystanie z tabel i arkuszy xls nie ułatwia wykorzystania posiadanych informacji. Dopóki zespół jest mały, o określonym profilu działalności – wszystko jest proste. Komplikacje zaczynają się, gdy mówimy o firmie zatrudniającej 200 osób w trzech lokalizacjach, posiadającej działy produkcji i pracowników biurowych. Wówczas tabela, która posiada 7 arkuszy, w każdym 80 pracowników, 100 pozycji kompetencji z 5-cio stopniową skalą umiejętności, zaczyna wyglądać jak gra w Sapera.
Punktu odniesienia. Każdy pracownik, określając swoje kompetencje na potrzeby wypełnienia firmowej macierzy odnosi się subiektywnie do zaproponowanej mu skali. Trudno jest mówić tu o weryfikacji takich deklaracji pracowników, jednak dotarło do nas, że najlepszą weryfikacją jest sprawdzenie się w pracy zespołowej. A gdyby tak pozwolić pracownikom udzielać sobie rekomendacji…? W końcu brak informacji zwrotnej od współpracowników, to też informacja zwrotna.
Perspektywy. Ograniczanie się do informacji o kompetencjach kluczowych dla danego stanowiska zaczęło nam doskwierać – są kompetencje, które przydają się w projekcie, ale trudno jest ich oczekiwać jako warunek rekrutacji. Obserwując przekrój zainteresowań i pasji naszych pracowników, zauważyliśmy, jak wielka dawka informacji przechodzi nam koło nosa!

Motywacji do rozwoju. Cóż daje macierz kompetencji, która jest dostępna głównie dla Liderów i Menedżerów? Oczywiście przydaje się w procesach zarządzania projektem i budowania zespołów, jednak pracownicy nie mają żadnych korzyści z udzielania szczegółowych informacji na temat swoich umiejętności, jeżeli wykorzystanie tych informacji zdarza się tylko przy zmianie projektu i nie motywuje dalszego rozwoju zainteresowań i możliwości.

Co ma moduł Kompetencji, czego nie ma matryca kompetencji?

  1. Łatwe uzupełnianie – zamiast uzupełniania wszystkich koniecznych pól w całej matrycy, pracownicy wskazują na swoich profilach wyłącznie te kompetencje i zainteresowania, które posiadają. Koniec z wypełnianiem setek wierszy!
  2. Automatyczne agregowanie informacji – dzięki rozbiciu informacji o kompetencjach i zainteres

Nie potrzebujesz karty płatniczej, aby wypróbować aplikację